RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Noctua interjecta  Hübner, 1803

brunt båndfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Dette er en ny art i Norge. Den dukket opp på Sørlandskysten i 2002, og er nå funnet på mange lokaliteter fra Karmøy i Rogaland til Arendal i Aust-Agder. Det ser ut til at den er i ferd med å etablere seg. Artens biotop er åpne, relativt tørre steder. Artens ekspansjon og tilpasningsevne tilsier at den ikke skal inn på rødlista, og den får kategorien LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen