Tharybis macrophthalma  Sars, 1902

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for krepsdyr

Arten er ikke vurdert
Arten tilhører en artsgruppe som ikke er rødlistevurdert etter IUCN sine kriterier til Rødlista 2015