RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euxoa adumbrata  (Eversmann, 1842)

dovrejordfly

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike lave planter, og biotopen er tørre, steppelignende steder. Den finnes kun i de mest nedbørfattige delene av Nord-Europa. I årene mellom 1873 og 1911 ble arten funnet på til sammen fire lokaliteter i kommunene Dovre, Sel og Lom. Dette er de tørreste dalførene på indre deler av Østlandet og ligger i regnskyggen i forhold til alle himmelretninger. På tross av at arten har vært ettersøkt innenfor dette området, er den ikke gjenfunnet. C.F. Lühr samlet med lysfelle midt i området gjennom flere tiår, uten å få arten. Sannsynligvis har den gått ut i en klimatisk ugunstig periode. De nærmeste forekomstene er på Öland og Gotland. Vi setter arten som RE.