RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hadena compta  (Denis & Schiffermüller, 1775)

hvitbåndnellikfly

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
624 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
624
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
36 km²
Mørketall
3
Beregnet areal
108
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på nellik og smelle. Arten er påvist på 8 lokaliteter i Kristiansand kommune i Vest-Agder samt i 2008 på to lokaliteter i Aust-Agder, Arendal og Birkenes. Mørketallet settes til 3. Spesielt ser arten ut til hos oss å være knyttet til slekten Dianthus. Disse har vært vanlig å dyrke i hager, men bruken av denne planten er gått tilbake. Av den grunn regner vi med en tilbakegang i egnede levesteder for arten. Arten får kategori NT (nær truet).
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Berg, ur og grunnlendt mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen