Xylena exsoleta  (Linnaeus, 1758)

ringkvistfly

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge