RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agrochola nitida  (Denis & Schiffermüller, 1775)

glanshøstfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike urter. Biotopen er åpen løv- og blandingsskog. I Norge er arten funnet på fire lokaliteter på Oslofjordens østside i kommunene Halden, Sarpsborg og Vestby. Arten ble første gang funnet i 1995, og må anses for å være nyinnvandret til landet. Siden arten er i langsom ekspansjon, er det vanskelig å peke på negative påvirkninger som truer den. Mørketallet settes til 5. Foreløpig føres den ikke opp på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen