RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Arenostola phragmitidis  (Hübner, 1803)

glansrørfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever inne i stengelen av takrør. Biotopen er sumper med vertsplanten. Sommerfuglen er funnet langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til Bærum i Akershus, på nærmere 50 lokaliteter. Trusler er drenering og gjenfylling av våtmark. Arten synes å holde stand, og vi vil foreløpig ikke føre den opp på rødlista. Mørketallet settes til 20.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC