RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Helotropha leucostigma  (Hübner, 1808)

brunt sumpfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC