RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eucarta virgo  (Treitschke, 1835)

trapesfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC