Heliothis viriplaca  (Hufnagel, 1766)

grønnfagerfly

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge