RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sympistis lapponica  (Thunberg, 1791)

broket dagfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på dvergbjørk og blåbær. Biotopen er fjellhed over tregrensa. I Norge er arten kjent fra 13 lokaliteter i Troms og Finnmark. Vi ser ingen alvorlig trussel mot artens eksistens i Norge. Overdreven reinbeiting kan sannsynligvis virke negativt i noen områder. Vi setter mørketallet til 20. Arten blir ikke rødlistet.
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC