RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cucullia asteris  (Denis & Schiffermüller, 1775)

strandstjernehettefly

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på gullris og strandstjerne. Biotopen er åpne steder med vertsplantene, spesielt strender. Arten ble funnet en gang i Oslo i 1875. Siden er den ikke gjenfunnet. Vi anser derfor at arten enten ikke har vært bofast, og at det dreier seg om et tilfeldig funn, eller at den nå er utdødd. VI oppfører den som RE (regionalt utdødd).