RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Diachrysia stenochrysis  (Warren, 1913)

mindre båndmetallfly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC