Chrysodeixis chalcites  (Esper, 1789)

gullmetallfly

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten har ikke dokumentert forekomst i Norge