RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Abrostola tripartita  (Hufnagel, 1766)

grått neslefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Dette nattflyet lever på nesle. Den finnes i ulke biotoper der vertsplanten vokser. Arten har ikke vært stabil innenfor den nordlige delen av sitt utbredelsesområde. Etter 1960 har den nærmest vært fraværende i Norge, i midtre og nordlige deler av Sverige og i Finland. I Norge begynte den å dukke opp igjen fra år 2000, og den ser ut til å være i framgang. Siden 2000 er den funnet på 10 lokaliteter fra Jæren til Arendal. Siden arten også kan finnes i sterkt påvirkede miljøer, er det vanskelig å beskrive konkrete menneskeskapte trusler. Vi setter mørketallet til 15. Arten blir ikke rødlistet i denne omgang.
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1991. Nordens Ugler. Håndbog over de i Danmark, Norge, Sverige, Finland og Island forekommende arter af Herminiidae og Noctuidae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen