Catocala promissa  (Denis & Schiffermüller, 1775)

mindre eikeordensbånd

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten er observert i reproduktivt stadium i Norge, men er ikke ansett å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss