RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Paracolax tristalis  (Fabricius, 1794)

gulbrunt viftefly

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC