RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agriopis leucophaearia  (Denis & Schiffermüller, 1775)

eikefrostmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på eik. Biotopen er eikeskog eller skogbryn med eik. Arten er kjent fra i underkant av 50 lokaliteter, hovedsakelig langs kysten, fra Eigersund i Rogaland til Larvik i Vestfold. Arten opptrer ofte i antall på lokalitetene. Vi ser ingen alvorlig trussel mot arten i Norge, og vi fører den ikke opp på rødlista. Mørketallet settes til 20.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC