RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Phigalia pilosaria  (Denis & Schiffermüller, 1775)

marsmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC