Selidosema brunnearia  (Villers, 1789)

heimåler

Kategori - ikke vurdert NE

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Det er uavklart om arten har "etablert reproduserende bestand" i Norge