RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Peribatodes rhomboidaria  (Denis & Schiffermüller, 1775)

grå barkmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på ulike løvtrær og busker. Biotopen er skogbryn, kratt og hager. Arten ble tatt ny for Norge i 1998, og er nå etablert langs kysten fra Oslo til Øygarden. Vi ser ingen trussel mot arten i Norge. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
  • URI

    • Lepidopteradatabasen