RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Glacies coracina  (Esper, 1805)

fjellmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC