RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cabera exanthemata  (Scopoli, 1763)

gul sankthansmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC