RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ennomos autumnaria  (Werneburg, 1859)

løvflikmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på løvtrær. Biotopen er skog, skogbryn og hager. I Norge er arten utbredt på den østlige delen av Østlandet, der den går opp til midtre deler av Hedmark. Bare et funn på Oslofjordens vestside. Kjent fra til rundt 30 lokaliteter. Vi ser ingen alvorlig trussel mot arten hos oss. Mørketallet settes til 10. Den kommer ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC