RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Epione repandaria  (Hufnagel, 1767)

seljebrannmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC