RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia irriguata  (Hübner, 1813)

flekkdvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på eik, og biotopen er eikeskog eller blandingsskog med eik. Arten ble funnet første gang i Norge i Kristiansand i 1975. Siden det har den gradvis spredt seg langs Sørlandskysten. I 1998 ble det første funnet gjort på Jeløya i Østfold. Til sammen er den kjent fra 32 lokaliteter. Arten er i tydelig ekspansjon, og vi ser ingen trusler mot arten. Mørketallet settes til 20. Den går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC