RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia abbreviata  Stephens, 1831

vårdvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på eik, og biotopen er eikeskog eller blandingsskog med eik. Arten ble funnet første gang i Norge i Kristiansand i 1985. Siden det har den gradvis spredt seg, og ble funnet første gang i Arendal i 2004. I 2005 ble det første funnet gjort på Hvaler i Østfold. I de aller siste åra har arten på Agderkysten vært dominerende på lokaliteter med eik. Arten er nå påvist på i overkant av 20 lokaliteter. Den største trusselen mot arten er vel et klimatisk tilbakeslag. Vi ser derfor ingen grunn til å føre arten opp på rødlista. Mørketallet settes til 6.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen