RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eupithecia pulchellata  Stephens, 1831

revebjelledvergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på revebjelle. Biotopen er bakker, urer og berg der planten vokser. Arten har en vestlig utbredelse i Norge, fra Kristiansand rundt kysten til Valldal på Sunnmøre. Den går langt inn i fjordene. Det ser ut til at den også kan leve på revebjelle som er plantet inn i hager. Så lenge planten klarer seg, vil også sommerfuglen leve godt. Vi ser ingen alvorlig trussel mot artens forekomst i Norge. Mørketallet settes til 20. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Skou, P. 1984. Nordens Målere. Håndbog over de danske og fennoskandiske arter af Drepanidae og Geometridae (Lepidoptera)
    • Mironov, V. 2003. The Geometrid Moths of Europe. Vol. 4. 1-464
  • URI

    • Lepidopteradatabasen