RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perizoma hydrata  (Treitschke, 1829)

grå lundmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC