RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Perizoma affinitata  (Stephens, 1831)

nelliklundmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC