RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calanus helgolandicus  (Claus, 1863)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for krepsdyr

Arten har hovedutbredelse i Nordsjøen/Skagerrak. En gradvis nordlig utvidelse av utbredelsesområdet er observert de siste 50 år. Det er økende mengder i Norskehavet (Ellertsen & Melle, 2011) og varierende, men lave forekomster i Barentshavet (Dalpadado et al 2012).
  • Publikasjoner

    • Ellertsen B, Melle W. 2011. Secondary production in the Norwegian Sea. Havforskningsrapporten 2011. Fisken og Havet, særnummer 1-2011: 84-85.
    • Dalpadado P, Ingvaldsen RB, Stige LC, Bogstad B, Knutsen T, Ottersen G, Ellertsen B. 2012. Climate effects on Barents Sea ecosystem dynamics. ICES Journal of Marine Science 69: 1303–1316. doi:10.1093/icesjms/fss063.