RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Entephria punctipes  (Curtis, 1835)

viddebergmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Vertsplanten er ukjent. Biotopen er steinete eller klipperike steder i høyfjellet. På Finnmarkskysten kan den finnes helt ned til havnivå. I Norge er arten kjent fra 23 lokaliteter fra Fauske i Nordland til Måsøy i Finnmark. Noen ganger er den funnet i antall. Overbeiting av rein kan muligens påvirke arten negativt i noen områder, men vi anser ikke arten for å være truet hos oss. Vi setter mørketallet til 40. Arten kommer ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC