RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Psychophora sabini  Kirby, 1824

polarmåler

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten kan i alle fall leve på blåbær, da larver i fangenskap har blitt foret med denne planten. Biotopen er steinete steder i høyfjellet. På Finnmarkskysten kan den finnes helt ned til havnivå. I Norge er arten kjent fra 8 lokaliteter i indre Troms og i Finnmark. Noen ganger er den funnet i antall. Overbeiting av rein kan muligens påvirke arten negativt i noen områder, men vi anser ikke arten for å være truet hos oss. Vi setter mørketallet til 30. Arten kommer ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC