RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Sabra harpagula  (Esper, 1786)

lindesigdvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på lind, og biotopen er løvskog der vertstreet vokser. Sommerfuglen er utbredt langs kysten fra Farsund i Vest-Agder til Bærum i Akershus. I alt kjent fra 53 lokaliteter. Arten synes å være stabil innenfor dette området, og selv om det av og til skjer inngrep i artens levesteder, kan vi ikke spore noen tilbakegang. Vi setter mørketallet til 8. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC