RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Habrosyne pyritoides  (Hufnagel, 1766)

prakthalvspinner

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på bjørnebær og bringebær. Biotopen er løvskog, blandingsskog og åpne områder med busker. Den ble funnet første gang i Norge ved Halden i 1991. Etter det har den ekspandert, og er nå temmelig vanlig rundt Oslofjorden og langs kysten til Arendal. Inne i landet er den funnet helt opp til Nord-Fron i Gudbrandsdalen. Alt i alt er den påvist på 21 lokaliteter. Vi ser ingen menneskeskapte påvirkninger som truer arten i Norge. Mørketallet settes til 25. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC