RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Erebia embla  (Thunberg, 1791)

emblas ringvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten flyr langs kanten av torvmyrer der det vokser små furutrær, av og til i andre fuktige miljøer. Vertsplanten er mest sannsynlig starr. I Norge har arten vært utbredt på Østlandet i Akershus og Hedmark. Nå er den borte fra Akershus, og ser også ut til å ha forsvunnet fra den sørlige delen av Hedmark. Den kan fortsatt treffes tallrikt på sine lokaliteter i den nordlige delen av Hedmark og i Sør-Varanger i Finnmark. Kjent fra 12 lokaliteter på Østlandet og fra 8 lokaliteter i Pasvik i Finnmark. Grunnen til at den har gått tilbake er drenering av myr. Imidlertid ser arten ut til å være stabil innenfor sitt nåværende utbredelsesområde. Mørketallet settes til 15. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen