RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euphydryas iduna  (Dalman, 1816)

iduns rutevinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på svarttop. Biotopen er svakt skrånende fjellhed med lav buskvegetasjon av vier eller dvergbjørk. Grunnen består vanligvis av morene. Utbredelsen følger fjellkjeden fra Saltdal i Nordland til Porsanger og Sør-Varanger i Finnmark. Den unngår kystområdene. Arten er kjent for å fluktuere i antall. Generelt oppfattes den som sjelden, men noen ganger er den funnet i større tall. Vi anser ikke arten for å være truet, og vi fører den ikke opp på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC