Vanessa atalanta  (Linnaeus, 1758)

admiral

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er ikke vurdert
Arten er observert reproduserende i Norge, men er ikke betraktet å ha "etablert reproduserende" bestand hos oss