RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Issoria lathonia  (Linnaeus, 1758)

sølvkåpe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på fioler. Biotopen er tørre og varme steder; tørrbakker, sandtak, urer og berg. Arten er ustabil i sin opptreden. I gunstige, tørre somre, utvider den sitt utbredelsesområde, mens den i dårlige perioder forsvinner der den før var vanlig. I Norge er arten funnet spredt nord til Snåsa, men noenlunde stabil er den bare i de mest kontinentale områdene i indre dalstrøk på Østlandet. Til sammen kjent fra 50 lokaliteter. Ved Oslofjorden har den i perioder vært bofast, men etter 2000 har den stort sett vært fraværende; observert igjen i 2009. Vår vurdering er at faktorene som truer arten hos oss, først og fremst er klimatiske, selv om gjengroing også for denne arten er en negativ påvirkning. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen