RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boloria napaea  (Hoffmannsegg, 1804)

fjellperlemorvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Tidligere vurdering (2010)
LC