RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Boloria improba  (Butler, 1877)

dvergperlemorvinge

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1c(iv)+2c(iv)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
156 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
156
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
16 km²
Mørketall
15
Beregnet areal
240
c.iv
Ekstreme fluktasjoner i antall reproduserende individ
Denne arten lever på lave vierarter. Biotoper er vestvendte, skrånende partier i fjellet over tregrensen, der vertsplantene danner matter på grusen. I Norge er arten kjent fra seks lokaliteter i indre Troms. Arten har derved en langt mer begrenset utbredelse enn de øvrige arktiske dagsommerfuglene. Det gjelder også for arten i Sverige og Finland. En mulig trussel mot habitatet er hardt beitepress og tråkk av reinsdyr. Dette i kombinasjon med at arten fluktuerer veldig, kan muligens sette enkelte forekomster i fare. Vi setter mørketallet til 15. Arten plasseres i kategorien NT (nær truet).
Troms
kjent
  • Fjell
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning fra stedegne arter
Påvirker habitatet (beite tråkk mm.)
Pågående Majoriteten av populasjonen påvirkes (50-90%) Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen