RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Thecla betulae  (Linnaeus, 1758)

slåpetornstjertvinge

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a((i))b(iii)+2a((i))b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 20000 km²
Kjent utbredelsesområde
10919 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
10919
B.2
Forekomstareal
≤ 2000 km²
Kjent forekomstareal
284 km²
Mørketall
4
Beregnet areal
1136
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten lever på slåpetorn og plomme. Biotopen er først og fremst kratt med slåpetorn, men den finnes også i hager med plommetrær som ikke blir sprøytet. Hegg kan muligens være vertsplante i den nordlige delen av utbredelsesområdet. Arten er utbredt langs kysten fra Tvedestrand i Aust-Agder til Oslofjorden. Det er gamle funn fra Hedmark: Odalen og Hamar. Ellers finnes arten inne i landet ved Tyrifjorden. Det som først og fremst truer arten, er fjerning av kystnære slåpetornkratt. Flere og flere av artens levesteder blir bygget ned med boliger og hytter. På den måten reduseres og fragmenteres forekomstene. På grunn av at den også kan gå et stykke inn i landet, og kan finnes i hager, kan det i noen grad kompensere for tapet av kystnære habitater. Mørketallet settes til 4. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
  • Sterkt endret mark
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen