RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Agriades aquilo  (Boisduval, 1832)

polarblåvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne arten lever på rødsildre. Biotopen er skrånende fjellterreng på skifer eller grus der bakken delvis er blottlagt. Levestedene er i bjørkebeltet eller enda noe høyere. Arten er kjent fra 26 lokaliteter fra Hattfjelldal i sør til Båtsfjord i Finnmark i nord. Vi ser ingen alvorlige trusler mot artens eksistens i Norge. Mørketallet settes til 25. Arten går ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen