RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hesperia comma  (Linnaeus, 1758)

kommasmyger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er utbredt på Sørlandet og Østlandet, og i tilknytning til forekomsten på Dovre, også i Sør-Trøndelag. I tillegg finnes arten i Troms og Finnmark. I Finnmark kun Alta og Porsanger. Totalt kjent fra 110 lokaliteter. I Sør-Norge går den opptil 1200 m. Arten er blitt sjeldnere i lavlandet, men synes å holde stand i fjellet og på enkelte områder langs ytre deler av Oslofjorden. I våre naboland har arten gått sterkt tilbake. Biotopen er tørre enger, bakker og berg med sparsom vegetasjon. Foreløpig ser arten ut til å klare seg bedre i Norge enn i Sverige. Vi setter mørketallet til 15. Arten blir ikke rødlistet ved denne vurderingen, men utviklingen framover bør følges; spesielt gjelder det situasjonen for lavlandsforekomstene.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen