RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Pyrgus malvae  (Linnaeus, 1758)

bakkesmyger

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Denne smygeren er påvist på rundt 140 lokaliteter i Sør-Norge sør for Dovre. Den har alltid vært regnet som vanlig på Sørlandet og Østlandet, men sjelden på Vestlandet. Biotopen er bakker og skoglysninger med vertsplantene, mure og jordbær. En vurdering av artens status synes relevant da den i seinere år har hatt en tilbakegang langs Sørlandskysten. Det er også få nyere funn fra Vestlandet. En tilbakegang har også skjedd i Danmark. Mørketall settes til 10. Foreløpig går ikke arten inn på rødlista, men den bør likevel få oppmerksomhet i årene framover.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Eliasson, C.U., Ryrholm, N., Holmer, M., Jilg, K. & Gärdenfors, U. 2005. Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Fjärilar: Dagfjärilar. Hesperiidae - Nymphalidae.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen