RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Acossus terebra  (Denis & Schiffermüller, 1775)

ospetredreper

Kategori - sårbar VU

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(iii)
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
480
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten har larveutviklingen inne i veden av osp. Den foretrekker eldre trær som står soleksponert, og den ser også ut til å være knyttet til forekomster av osp der det har vært lang kontinuitet av gamle trær. Arten er kjent fra 12 lokaliteter på Sørlandet og Østlandet nord til Oslo-området. Arten trues av fjerning av gamle bestander av vertstreet. Osp er ikke et spesielt verdsatt treslag. Ved flatehogster har ospa også en tendens til å forsvinne, samtidig som det fører til dramatiske endringer av lokalklimaet. Disse påvirkningene gjør at levesteder reduseres og fragmenteres. Mørketallet settes til 10. Arten går inn på rødlista i kategorien VU (sårbar).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Vestfold
kjent
Telemark
kjent
Aust-Agder
kjent
Vest-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
VU
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Eget forlag. 124
  • URI

    • Lepidopteradatabasen