RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Synanthedon myopaeformis  (Borkhausen, 1789)

epleglassvinge

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1b(iii)+2b(iii)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
2732 km²
Mørketall
1
Beregnet areal
2732
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
48 km²
Mørketall
10
Beregnet areal
480
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
Denne arten har larveutviklingen i kvister av trær og busker i rosefamilien, spesielt eple, men også rogn, kirsebær, hagtorn o.l. Biotopen er skogbryn, hager og åkerholmer der vertstrærne står lunt og varmt. Kjent fra 8 lokaliteter ved Oslofjorden. Trusler mot arten er utbygging og fjerning av vertstrærne. På grunn av det begrensede utbredelsesområdet som samtidig er et pressområde, mener vi at det er en art vi bør være oppmerksom på. Samtidig er det en mulighet for at fremtidige undersøkelser vil vise at arten er vanligere og mer tilpasningsdyktig enn det vi idag er klar over. Vi setter mørketallet til 10. Arten får kategori NT (nær truet).
Østfold
kjent
Oslo og Akershus
kjent
Buskerud
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
Påvirkning på habitat > Landbruk > Skogbruk (kommersielt)
Skogsdrift, hogst og skjøtsel
Pågående Ukjent Ukjent
  • Publikasjoner

    • Fibiger, M. & Kristensen, N.P. 1974. The Sesiidae (Lepidoptera) of Fennoscandia and Denmark. Fauna entomologica scandinavica 2: 1-91
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen