RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Paranthrene tabaniformis  (Rottemburg, 1775)

sotglassvinge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Larven utvikler seg inne i stammen av først og fremst osp, men den kan også leve i stammen av poppel, i sjeldne tilfeller Salix-arter. Biotopen er steder der det vokser osp, helst der hvor trærne står solrikt. I Norge er arten kjent fra 12 lokaliteter på Sørlandet og Østlandet fra Arendal til Løten i Hedmark. I likhet med andre arter i denne familien lever den skjult, og den oppdages sjelden. Innsamling ved hjelp av feromoner har vist at arten ikke er så sjelden som tidligere antatt. Felling av osp, et lite verdsatt treslag, er selvsagt negativt for arten, men ospa er likevel så vanlig at det ikke anses som en alvorlig trussel. Vi setter mørketallet til 20. Arten kommer ikke inn på rødlista.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC