RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Adscita statices  (Linnaeus, 1758)

grønn metallsvermer

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B2a((i))b(ii,iii,iv)
B.2
Forekomstareal
≤ 4000 km²
Kjent forekomstareal
308 km²
Mørketall
5
Beregnet areal
1540
a.(i)
Trolig kraftig fragmentering
b.ii
Pågående reduksjon av forekomstareal
b.iii
Pågående reduksjon av kvalitet og/eller areal av artens habitat
b.iv
Pågående reduksjon av antall lokaliteter eller delpopulasjoner
Denne arten lever på syre. Biotopen er enger, gjerne slåttenger, og den er først og fremst knyttet til det gamle kulturlandskapet. I takt med omleggingene i landbruket blir levestedene redusert. Arten er kjent fra et stort antall lokaliteter over hele Østlandet og Sørlandet, og på Vestlandet nord til Bergen. Selv om arten forsvinner på en lokalitet ser den ut til å kunne etablere seg på en ny i nærheten. Arten er i stand til å overleve på små flater. I senere år har man vært oppmerksom på arten, men det ser ut til at den klarer seg på tross av endringene i kulturlandskapet. Det er viktig at man i fremtiden følger arten, og vurderer dens status. Fordi vi ikke kan dokumentere tilbakegang, tar vi den ut av Rødlista. Arten får kategorien LC.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
  • Publikasjoner

    • Naumann, C.M., Tarmann, G.M. & Tremewan, W.G. 1999. The Western Palaearctic Zygaenidae. 304 pp.
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen