RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Heterogenea asella  (Denis & Schiffermüller, 1775)

dvergsneglespinner

Kategori - nær truet NT

Vurdering

Utført av ekspertkomité for sommerfugler

Arten er dokumentert eller antatt å være etablert med reproduserende bestand i Norge
Gjeldende kriterier
B1a(i)+2a(i)
B.1
Utbredelsesområde
≤ 5000 km²
Kjent utbredelsesområde
8 km²
Mørketall
50
Beregnet areal
400
B.2
Forekomstareal
≤ 500 km²
Kjent forekomstareal
8 km²
Mørketall
20
Beregnet areal
160
a.i
Kraftig fragmentering
Denne arten lever på ulike løvtrær, kanskje aller mest bøk. I Norge er den klekket fra lind. Arten er kun funnet på to steder i Norge: Tvedestrand i Aust-Agder og Frogn i Akershus. Vi har derfor veldig lite kunnskap om arten i Norge. Vi kan av den grunn heller ikke i særlig grad vurdere om det finner sted en tilbakegang. Fordi det i seinere år er blitt samlet mye i edelløvskog, også bøkeskog, uten at arten er påvist, indikerer det en sterkt fragmentert utbredelse. Det gjør den sårbar. Mørketallet settes til 20. Den får kategori NT (nær truet).
Oslo og Akershus
kjent
Aust-Agder
kjent
  • Skog
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
NT
BeskrivelseTidsromOmfangAlvorlighetsgrad
Påvirkning på habitat > Habitatpåvirkning - ikke jord- eller skogbruksaktivitet (terrestrisk)
Utbygging/utvinning
Pågående Ukjent Ukjent
  • URI

    • http://www.nhm.uio.no/fagene/zoologi/insekter/norlep/
    • Lepidopteradatabasen